S i Majorna håller bokcirkel om böcker från olika arbetarförfattare

S i Majorna håller bokcirkel om böcker från olika arbetarförfattare

01 november KL: 18:00 - 20:00

Cirkeldeltagarna håller i var sin träff och pratar då om en bok. Vi börjar med Kristian Lundbergs bok ”Yarden” (vi tillhandahåller inte boken, den som vill läsa får låna på biblioteket). Cirkeldeltagarna bestämmer gemensamt ny bok till nästa träff.

Pelin Carlsson är cirkelledare.

En träff i månaden: första måndagen i oktober, november och december.

När: Start måndag den 4 oktober kl.18

Var: SKPF lokalen vid vagnhallen Majornas spårvagnshållplats

Alla medlemmar i Göteborgs partidistrikt är välkomna att delta!

Vill du delta? Anmäl dig till [email protected]

facebook Twitter Email