S i Centrum: träna på Zoom

S i Centrum: träna på Zoom

17 augusti KL: 17:00 - 17:30

Alla höstens möten kommer att vara digitala med hjälp av Zoom. För att underlätta detta kommer vi att ha två tillfällen då man kan träna sig på att koppla upp till zoom. Det är den 11 augusti och 17 augusti, vid båda tillfällena kl 17.00 – 17.30.

Länk skickas till medlemmarna.

facebook Twitter Email