Regional tillväxt och utveckling

18 oktober KL: 9:30 - 13:00

Winnet Sverige inbjuder till seminarium om Regional Jämställd tillväxt och utveckling, i samarbete med Centerpartiet och Socialdemokraterna.

Agenda

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Välkommen och inledning, Winnet Sverige, och Annika Qarlsson (C)

10.15 Presentation av utredning nuläge Regional Jämställd tillväxt, TBC

10.45 Winnet På lika villkor, presentation av goda exempel , inom framgångsrika metoder, under innovation- entreprenörskap, arbetskraftsförsörjning och utbud, tillgänglighet, strategiskt gränsöverskridande samarbete och landsbygdsutveckling. Medlemmar presenterar

11.30 Presentation av Winnet Center of Excellence ® Jämställt företagande:en förutsättning för regional utveckling? – exemplet Västernorrland.Yvonne von Friedrichs, Mittuniversitet

12.00 Winnet på lika villkor – en modell för att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i regionalt tillväxtarbete, är det möjligt i Sverige?

Panel: Annika Qarlsson, C, Mattias Jonsson (S), Yvonne von Friedrichs, Mittuniversitetet, Lena Schmidt, vice ordförande Winnet Sverige, Winnet medlem

12.30 – 13.00 Avslutning och smörgås – Lunch

13.00 Seminariet avslutas

 

Anmäl senast 15 oktober, 2017

facebook Twitter Email