Rädda hyresrätterna! Facklig heldagsaktivitet

Rädda hyresrätterna! Facklig heldagsaktivitet

10 maj KL: 6:00 - 16:00

Heldags program 10 maj kl. 06.00 – 16.00

Kl. 06.00 Frukostpåseutdelning Backaplan.
Ansvarig: Leif Andersson, ombudsman LO Västsverige, mobil: 070-258 09 66

Kl. 06.00 Frukostpåseutdelning Postterminalen, Kruthusgatan 17 – 19.
Ansvarig: Claes Söderling, huvudskyddsombud PostNord Väst, mobil: 070-980 03 51

Kl. 15.00 Utdelning vid skiftsskarv, flera portar, AB Volvo lastvagnar.
Ansvarig: Gustaf Engbusk, förtroendevald IF Metall: mobil 072-525 82 04

Kl. 15.00 Utdelning vid skiftskarv, flera portar, Volvo personvagnar.
Ansvarig Henrik Nilsson, förtroendevald IF Metall, 070-523 68 46

facebook Twitter Email