Panelsamtal: Barnrättsperspektivet – tidiga insatser

18 maj KL: 18:00 - 19:29
Malmstenssalen, Handelshögskolan

Barnrättsperspektivet – Tidiga insatser

Forskare, skola, BVC, socialtjänst, polis och politiker i panelsamtal om tidiga insatser
– Hur avgörande är det för barns välmående och utveckling med rätt insatser redan på BVC och i förskolan?

Ta chansen att lyssna och delta i ett samtal om hur vi i Göteborg hanterar tidiga insatser. Mer info och anmälan här: tinyurl.com/3s8cmpnc

Deltagare:
Sarah Sörqvist, verksamhetschef BVC
Agneta Lindfors, rektor på förskola
Ingvor Gunnarsson, socialtjänsten
Daniel Neck, brottsförebyggande samordnare hos polisen
Anders Broberg, forskare
Erik Ulnes, policyrådgivare Rädda Barnen

Politiker:
Claes Söderling (S)
Johan Fält (M)
Christian Larsson (V)
Klara Holmin (MP)
Simona Mohamsson (L)

Barns röster: Linn från Knas Hemma

facebook Twitter Email