Ordförandemöte

09 september KL: 19:00 - 21:00
Zoom

Partidistriktet kallar ordförandena i s-föreningar, klubbar och områdeskretsar till att göra inspel inför partikongressen 3-7 november.

Zoom-länk finns i ordförandegrupperna på Rosen. Här är direktlänk för föreningsordföranden och här är direktlänk för områdeskretsordförandena . Det går bra att skicka en ersättare från styrelsen om inte ordföranden kan delta. Inspel från föreningen går också att eposta senast 9 september till [email protected]

facebook Twitter Email