Öppet möte Tro och Solidaritet Göteborgsdistriktet

22 januari KL: 18:00 - 20:00
Partiexpeditionen

Hej och välkomna till ett öppet möte med Ulf Bjereld, 22 januari kl. 18.00 partiexpeditionen , Järntorget 8

Programmet för kvällen: att diskutera NATO och debatten kring medlemskap och vad som talar för och emot det.

Från Ulfs blogg på nätet i frågan om Natomedlemskap: ” Nato-frågans kontroversialitet beror också på att de inrymmer så många olika konfliktdimensioner. Skulle ett svenskt Nato-medlemskap öka Sveriges säkerhet? Skulle ett svenskt Nato-medlemskap vara bra för säkerheten i Norden, i Europa eller globalt? Vilka ideologiska värden skulle påverkas och på vilket sätt om Sverige anslöt sig till Nato? Vad skulle ett Nato-medlemskap innebära för den svenska självbilden, bilden av vilka vi är och vad vi representerar?” Ulf Bjereld Vapenexporten kommer också att beröras.

Dessutom vill vi dela tankar från Framtidsforumet som var den 14 oktober i Stockholm där representant från Göteborg deltog och utifrån det kunna talas vid, vi som kommer på mötet, om vilka uppslag som finns för Tro-och solidaritets framtida engagemang i Göteborg.

Dina synpunkter är viktiga! Tro och solidaritets distriktsstyrelse i Göteborg hälsar Dig hjärtligt välkommen till denna intressanta kväll! Boka gärna in datumet 22 januari kl 18.00 . Du bjuds på fika!

Styrelsen/Joakim Berlin eder ordförande Tro och solidaritet Göteborgsdistriktet

facebook Twitter Email