Öppet möte om kollektivtrafiken i Lundby och Hisingen

03 mars
HSB-föreningslokalen, Hallegatan 15

Lundby Socialdemokratiska förening bjuder in till öppet möte för alla tisdag den 3/3 kl. 18 i HSB-föreningslokalen på Hallegatan 15 vid Vågmästareplatsen.

Besvärliga byten, förseningar, trånga bussar och spårvagnar är vardag i kollektivtrafiken på Hisingen. Vilka kollektivtrafiklösningar planeras för att binda samman Lundby? Ska vi prioritera fler förbindelser över älven, eller är det andra satsningar som behövs för ett långsiktigt hållbart resande? Kom och diskutera detta med kommunalråd Blerta Hoti och Håkan Hallengren, tidigare ordförande SDN Lundby.

Vi bjuder på kaffe, te och fika. Välkommen till ett samtal om framtidens infrastruktur på Hisingen!

facebook Twitter Email