Öppet möte om föreningslivet: Hur skapar vi meningsfull fritid för våra unga?

Öppet möte om föreningslivet: Hur skapar vi meningsfull fritid för våra unga?

04 november

Du bjuds in till ett öppet möte med Staffan Lindström, socialdemokrat i idrott- och föreningsnämnden.
Idrotts- och föreningsförvaltningen stöttar Göteborgs föreningar och ansvarar för stadens kommunala idrotts- och motionsanläggningar.
Förvaltningen arbetar för att fler göteborgare ska leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Tid: kl.18-20:30
Var: Vårvinden
Adress: Daggdroppegatan 3, 418 43 Göteborg

Arrangör:
Biskopsgårdens socialdemokratiska förening

facebook Twitter Email