Open Hearing med HBTQ-rådet

Open Hearing med HBTQ-rådet

08 juni KL: 16:00 - 17:30
Göteborgs Stadsbiblioteket-Trappscen,Götaplatsen (Visa karta)

Kort beskrivning av temaområdet Utsatthet och Diskriminering + åtgärder – Anna-Carin Jansson, planeringsledare på SLK

Därefter efterföljande samtal med politiker från Socialresursnämnden och ansvarig tjänsteperson – med möjlighet för frågor från publiken.

Bengt-Arne Reinholdson (S), ledamot i SRN, Kristina Bergman Alme (L), andre vice ordf i SRN + tjänsteperson från SRF

 

– Fortsättning Utsatthet och Diskriminering, kort beskrivning av AC Jansson med fokus på stadsdelarnas arbete. Därefter efterföljande samtal med SDN politiker och ansvarig tjänsteperson- med möjlighet för frågor från publiken. Anna Sibinska (MP), Nina Miskovsky (M) och Katarina Othelius förvaltningsdirektör SDF ÖH

 

– Kort beskrivning av temaområdet Föreningsliv + åtgärder – AC Jansson

Därefter efterföljande samtal med politiker från Idrotts- och föreningsnämnden och ansvarig tjänsteperson – med möjlighet för frågor från publiken, David Lega (KD), Bettan Andersson (V), + Lotta Lidén

 

– Kort beskrivning av temaområdet Mötesplatser och Inkluderande rum + åtgärder – AC Jansson

Därefter efterföljande samtal med politiker och ansvarig tjänsteperson – med möjlighet för frågor från publiken

 

– Kort beskrivning av temaområdet HR och Kompetens + åtgärder – AC Jansson

Därefter efterföljande samtal med Ingrid Andreae (S), Ann Catrine Fogelgren (L) och Tina Liljedahl Scheel för Göteborgs stad- med möjlighet för frågor från publiken.

facebook Twitter Email