Medlemsmöte i Nylöse sdf med Ingrid Andreae

Medlemsmöte i Nylöse sdf med Ingrid Andreae

16 december
SKF:s Verkstadsklubb (Visa karta)

Den 16 december kommer vi att få besök av Ingrid Andreae i Nylöse SDF. Ingrid är ledamot i Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden samt var en av våra delegater vid Kongressen i november.

Ingrid kommer att informera om hur det går med vuxenutbildning och även informera om de som hände och beslutades om på kongressen som genomfördes i november.

Var med och lyssna och ställ gärna frågor till Ingrid.

Vi genomför mötet fysiskt men ställer om till digitalt möte om folkhälsomyndigheterna kommer ut med nya direktiv ang. pandemin.

Tid: Torsdag kl:18.00-ca 19.30

Plats: SKF:s Verkstadsklubb, Stallmästare gatan 1

Ansvarig: Anders Wikström tel 0722-295656

facebook Twitter Email