Nuläget i Västra Götalandsregionen med Janette Olsson

Nuläget i Västra Götalandsregionen med Janette Olsson

03 december KL: 18:00 - 19:30

Välkomna att diskutera nuläget i Västra Götalandsregionen vad gäller hälso- och sjukvårdsfrågor. Vilka förutsättningar, hinder och möjligheter finns det för en jämlik och tillgänglig vård för alla?

Politikutvecklingsutskottet för hälso- och sjukvård bjuder in alla intresserade den 3 december via Zoom. Exakt tid kommer senare.

Anmälan krävs då Zoom-länk och lösenord skickas ut via mejl strax före mötet börjar.

Anmäl din medverkan genom att mejla till [email protected]

Välkomna hälsar styrgruppen för utskottet, Cecilia Dalman Eeek, Hans Aronsson och Andreac Hector.

facebook Twitter Email