Motionsstopp inför höstrepresentantskapet

Motionsstopp inför höstrepresentantskapet

14 september KL: 0:00 - 23:30

Höstens representantskap hålls 27 september. Sista datum  för att skicka in motioner till partidistriktet är onsdag 14 september.

Mer information och länk för att skicka in motioner finns i Rosen för alla.

facebook Twitter Email