Majorna-Linné s-krets bjuder till Möte om SDN-utredningen med Johannes Hulter och Susanne Sillberg Ligander

Majorna-Linné s-krets bjuder till Möte om SDN-utredningen med Johannes Hulter och Susanne Sillberg Ligander

14 november KL: 18:00 - 20:00
Allégården, Södra Allégatan 4 (Visa karta)

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att utreda ett förslag om att ersätta de nuvarande stadsdelsnämnderna med centrala nämnder. En sådan förändring skulle få stor inverkan på välfärdens organisering i Göteborg. Kretsen vill därför bjuda in till möte för att diskutera för- och nackdelar med en omstrukturering från stadsdelsnämnder till centrala nämnder. Johannes Hulter, stabschef för Socialdemokraterna i stadshuset, kommer att berätta om hur de arbetar med utredningen. Även Susanne Sillberg Ligander, gruppledare i SDN Majorna-Linné kommer att finnas på plats för att svara på frågor och funderingar.

 

facebook Twitter Email