Medlemsutbildning dagtid kl 10-13  (6 träffar)

Medlemsutbildning dagtid kl 10-13 (6 träffar)

10 november

Alla medlemmar ska ha möjlighet att gå medlemsutbildning. Under sex tillfällen kommer du bland annat kunna lära dig mer om vårt parti, vår ideologi, socialdemokratins framväxt, vår folkrörelse och socialdemokratiskt ledarskap.

Medlemsutbildningen ska ge medlemmarna breda kunskaper om hur Socialdemokraterna är uppbyggt och fungerar. Del 1 av medlemsutbildningen handlar också om att uppmuntra och se till att medlemmar får verktygen för att kunna kanalisera sitt engagemang för samhällsförändring. Vi går dessutom igenom det parlamentariska arbetet som vid sidan av folkrörelsearbetet är basen för det socialdemokratiska politiska förändringsarbetet. Det är viktigt att ha koll på hur det parlamentariska systemet är uppbyggt för att kunna påverka.

Målgrupp: Medlemmar, både nya och rutinerade

Medlemsutbildning del 1 innehåller:

  • Träff 1 – Introduktion, förväntningar, kurskultur, ändamålsparagrafen
  • Träff 2 – Grundläggande ideologi, frihet, jämlikhet och solidaritet hänger ihop
  • Träff 3 – Socialdemokratins framväxt och genombrott, vår historia fram till 1930-talet, facklig-politisk samverkan,
  • Träff 4 – Folkrörelsen, socialdemokratiskt ledarskap, organisationskultur, feedback
  • Träff 5 – Vår organisation och det parlamentariska systemet, mötesteknik, stadgar, motioner och nomineringar
  • Träff 6 – Från Folkhem till nutid, jämställdhetsreformer, kamp för sexuellt likaberättigande och reflektion

DAGTID
Datum:  onsdagar  10 nov, 24 nov, 8 dec,  samt  19 jan, 2 feb, 16 feb 2022
Klockan 10-13
Plats: Järntorget 8
Kostnad: Ingen kostnad
Material:får du på första träffen eller laddas ner digitalt här.

ANMÄLAN klicka här!

facebook Twitter Email