Medlemsmöte Östra Göteborg s-krets

Medlemsmöte Östra Göteborg s-krets

28 november KL: 18:00 - 20:00
SKF:s Verkstadsklubb (Visa karta)

Nomineringsanmodan
Härmed kallas medlemmar i partikretsen Östra Göteborg till beslutande medlemsmöte tisdagen den 28:e november klockan 18:00, på
SKF:s Verkstadsklubb
Stallmästaregatan 1
415 05 Göteborg.

I och med de på senaste distriktskongressen antagna stadgarna för partikretsen har man rätt att nominera egna kandidater till Socialdemokraterna i Göteborgs riksdags-, landstings- och kommunlistor, samt gruppledare till Stadsdelsnämnderna, Hälso- Sjukvårdsnämnden och Kommunstyrelsen.

Rätt att nominera har alla medlemmar i partikretsen Östra Göteborg som betalat sin avgift och man kan nominera både sig själv, eller någon annan.
Detta gör man genom att maila till följande mailadress: [email protected]

I mailet skall följande framgå:
– Namn på personen du önskar nominera, föreningstillhörighet samt kontaktuppgifter
– Namn på dig som nominerar, samt dina kontaktuppgifter
Observera att nomineringsstoppet är satt till 21:a november klockan 23:59.

De som önskar få stöd för sin nominering kommer under mötet att ges möjlighet att under en kortare stund presentera sig själva.

Vid frågor var vänliga kontakta Partikretsordförande Admir på mail; [email protected] alternativt 0733-978797.

Väl mött!
Önskar Partikretsstyrelsen
genom ordf. Admir Ramadanovic

facebook Twitter Email