Medlemsmöte om ”Bakomliggande orsakerna till Mellanösterns konflikter ur ett religiöst och historiskt perspektiv”

Medlemsmöte om ”Bakomliggande orsakerna till Mellanösterns konflikter ur ett religiöst och historiskt perspektiv”

26 januari KL: 18:30 - 21:00

Västra Göteborgs krets bjuder in till medlemsmöte

Tema: Bakomliggande orsakerna till Mellanösterns konflikter ur ett religiöst och historiskt perspektiv.
Med: Cenab Turunc, religionsvetare

Länk till mötet: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/84695616034
Lösen: 888345

Välkomna hälsar de socialdemokratiska områdeskretsarna i väster och i Askim-Frölunda-Högsbo samt Socialdemokraterna i Göteborgs internationella utskott.

facebook Twitter Email