Medlemsmöte Bjurslätts s-förening

16 oktober KL: 18:30 - 20:30
Kvillegatan 16

Välkommen tillMedlemsmöte

Måndagen den 16 oktober kl. 18:30i en lokal på Kvillegatan 16 i utkanten av Kvilletorget

Välkommen till en nystart av föreningen.

Hej på er både gamla men speciellt nya medlemmar. I år har vi inte haft egna möten på ett tag men kallelser har ju gått ut för Lundbykretsens aktiviteter och möten.

Vi skall på detta möte ta upp vad som händer med den politiska styrningen av skolorna i kommunen och dess följder samt kommande nomineringar.

Vi ger er även lite information om framgången i kyrkovalet på nästa sida. Det blev en ordentlig framgång med valdeltagandet men även antalet som röstade på oss. Det preliminära valresultatet ser lovande ut för hela landet men ännu är inte den slutgiltiga rösträkningen helt klar.

 

Förändring av stadsdelsnämnderna och central förskolenämnd

Ni har säkert hört att det har beslutats, efter fler års diskussioner, att förskolan skall centralstyras i Göteborg igen. Nu håller man på att planera för en central förskolenämnd och stadsdelnämnderna blir av med en stor del av sin verksamhet. Hur går det? Vad kommer att hända? Till vår hjälp har vi bjudit in Tord Karlsson som är ordförande för utbildningsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen med ansvar för bl.a. intraservice och SDN samordning.

 

Nomineringar

Vi skall nominera till uppdrag inför de allmänna valen i september 2018. Vilka uppdrag önskar ni ha? Vilka vill ni att vi nominerar som förening?

 

Kyrkovalet

Den slutgiltiga röstsammanräkningen är klar för Lundby församling:Valdeltagandet ökade från 11,29% till 18,98% och vårt parti ökade röstantalet från 1085 till 1657 röster. Det är däremot en sämre procentuell ökning än ökningen av valdeltagandet. Det beror på att fler nomineringsgrupper (partier) ställde upp och kom in i församlingsfullmäktige. Det är Borgerligt alternativ (f.d. Moderaterna i kyrkan), Sverigedemokraterna och ViSK (Vänsterpartiet i kyrkan) som är nya i församlingen.

 

Var håller vi hus?

Ett stort problem vi haft sedan i början av 2015 är att vi inte har någon fast lokal. Vi har prövat många alternativ och nu blir det en lokal på Kvillegatan 16. Denna lokal har vi sporadiskt använt, sedan flera år, men mest för Lundbykrets aktiviteter och utbildningar.

 

Vår Facebooksida

Sök på ”Bjurslätts Socialdemokratiska Förening” eller använd länken:https://www.facebook.com/pages/Bjursl%C3%A4tts-Socialdemokratiska-F%C3%B6rening/141484939237790?ref=hl och gilla oss!

Vid föreningsfråger hör av er till ordförande:

Parisa Rezaeivar 070-776 07 99 eller [email protected]

facebook Twitter Email