Mariya Voyvodova deltar i panelsamtal om normmedvetet arbetssätt i äldreomsorgen

Mariya Voyvodova deltar i panelsamtal om normmedvetet arbetssätt i äldreomsorgen

09 juni KL: 13:00 - 14:00
Hörsalen, Göteborgs Stadsbiblioteket,Götaplatsen (Visa karta)

’Normmedvetet arbetssätt’ är Göteborgs stads pilotmodell för att säkerställa ett likvärdigt bemötande i äldreomsorgen oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Arbetet med modellen påbörjades under 2016 utifrån ett politiskt uppdrag. Under året har arbete startats upp på äldreboenden, inom hemtjänsten och inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i staden.

I detta panelsamtal möts medarbetare, chefer, samordnare och politiker för att samtala om arbetet – bakgrund, genomförande, utmaningar och resultat.

Deltagare:
Mariya Voyvodova Kommunalråd (S) med särskilt ansvar för kultur, mänskliga rättigheter och ungdomsfrågor samt ordförande i Göteborgs Stads HBTQ-råd
Eva Saletti, sektorschef Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård,SDF Lundby
Ola Stormaeus, omsorgshandledare, SDF Norra Hisingen
Annika Lilleberg, utvecklingsledare, SDF Örgryte- Härlanda
Therese Rüssel, undersköterska och ombud normmedvetenhet, SDF Örgryte-Härlanda

Moderator: Johanna Waara, utvecklingsleddare SDF Centrum

facebook Twitter Email