Manifestation för öppenhet & demokrati

29 september KL: 17:15 - 18:00
Norra Hamngatan 18, 411 06 Göteborg

Hets, hot och hat har ingen plats i Göteborg. Den 29 september samlas vi på Gustaf Adolfs Torg för att fredligt manifestera för en öppen och demokratisk stad, mot nazismen.

Medverkar på scen gör: Ingrid Lomfors, historiker och överintendent forum för levande historia Allan Stutzinsky, ordförande för judiska församlingen i Göteborg Björn Sandmark från Stadsteatern Musik med Mia Samuelsson, och Mama Gumbo och Edo Bumba. Värd för evenemanget är Karin Klingenstierna.

Många av stadens politiker kommer att finnas på plats, men den här kvällen får andra tala – politiken markerar sin ståndpunkt genom att ordna det här evenemanget.

facebook Twitter Email