Majornas s-förenings bokcirkel ”Nutida arbetarlitteratur” träff 2

Majornas s-förenings bokcirkel ”Nutida arbetarlitteratur” träff 2

07 februari KL: 18:00 - 20:15

Majornas Socialdemokratiska förening fortsätter med bokcirkel om ”Nutida arbetarlitteratur” träff 2, cirkelledare Kristina.

Intresse anmälan till; [email protected]
I böckernas värld kan vi leva oss in i livsöden och få syn på orättvisor. I denna bokcirkel skall vi läsa och diskutera nutida arbetarlitteratur.

När: måndagen 7 februari.
Tid: kl. 18.00 – 20.15
Var: SKPF lokalen vid Spårvagnshållplatsen Vagnhallen Majorna.
Böcker: alla som anmäler sig får var sin bok, övriga böcker i cirkeln får lånas på biblioteket.

Max: 10 deltagare, viktigt att den som anmäler sig avser att komma på minst tre av de fyra träffarna.

Dessa regler är för en Studiecirkel.
 Minst tre träffar
 Minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter)
 Minst tre deltagare inklusive cirkelledaren

facebook Twitter Email