Majornas s-förening startar studiecirklen ”Om Reformisternas rapport; En Grön Ny Giv För Sverige!”

Majornas s-förening startar studiecirklen ”Om Reformisternas rapport; En Grön Ny Giv För Sverige!”

20 januari
SKPF-lokalen vid spårvagnshållplatsen Vagnhallen Majorna (Visa karta)

En studiecirkel om Reformisternas rapport om en grön ny giv, bland annat inspirerad av EU:s Green Deal, är en ambitiös plan för att på allvar ta itu med Sveriges klimatproblem genom att reformera industri, jord- och skogsbruk och transporter.

Planen utgör klassisk socialdemokratisk politik i modern, grön tappning,där staten tar en ledande roll för en samhällsomvandling som gynnar detstora flertalet. En plan som skulle göra Sverige fossilfritt 2035, stärkavälfärden och skapa minst 200 000 nya gröna jobb.

Cirkelledare: Majornas medlem Lasse Andersson.
När: start torsdagen den 20 januari, fem träffar var 14:e dag.
Tid: kl. 18.00 – 20.15.
Var: SKPF-lokalen vid spårvagnshållplatsen Vagnhallen Majorna.

Anmälan till [email protected]

facebook Twitter Email