INSTÄLLT: Lundbykretsens årsmöte

INSTÄLLT: Lundbykretsens årsmöte

28 mars KL: 14:00 - 16:00
Rambergskyrkan, Övre Hallegatan 27 (Visa karta)

DETTA MÖTE ÄR INSTÄLLT.
Vi återkommer längre fram med nytt datum

———————————————————–

Välkommen på årsmöte med Lundbykretsen!

När: 28 mars kl.14

Var: Rambergskyrkan, Övre Hallegatan 27

Årsmötet och inbjuden gäst
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar så har vi bjudit in
riksdagsledamot Johan Büser som skall prata om aktuella politiska
frågor. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Årsmöteshandlingar finns tillgänglig på årsmötesdagen.

Med tanke på det nya Coronaviruset, ta det säkra före det osäkra och stanna
hemma om du känner dig förkyld. Tack för visad omtanke!

Nomineringsanmodan
Hör av er med nomineringsförslag till valberedningens sammankallande:
Conny Jervhäll, tlf.: 073-152 02 59, e-mail: [email protected]

Vid frågor hör av er till vice ordförande Lena Malm, tlf.: 070-366 72 65
Hälsningar
Lundbykretsens styrelse

Följ oss även vår facebooksida. Sök på ”Socialdemokraterna i Lundby” eller använd länken:
https://www.facebook.com/Socialdemokraterna-i-Lundby-205458599479231

Förslag på dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesfunktionärer
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
6. Behandling av verksamhetsberättelsen
7. Behandling av ekonomiska berättelsen
8. Behandling av revisionsberättelsen
9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och antal suppleanter
11. Val styrelseledamöter och suppleanter
a) Ordförande 2 år
b) Studieorganisatör 2 år
c) Tre styrelseledamöter 2 år
d) En styrelseledamot, fyllnadsval 1 år
e) Suppleanter om årsmötet så beslutar 1 år
12. Val av två revisorer och två suppleanter till dessa
13. Val av valberedning och dess sammankallande
14. Fastställande av mångfalds- och jämställdhetsplan
15. Fastställande av verksamhetsplan
16. Fastställande av firmatecknare
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutning

Med tanke på coronaviruset Covid-19, ta det säkra före det osäkra och stanna hemma om du känner dig förkyld.

facebook Twitter Email