Kurdiska s-förening medlemsmöte

25 november KL: 15:30 - 17:30
Hjällbo centrum

 

Kallelse till Medlemsmöte om nomineringar
Hej alla partivänner!
Härmed kallas alla medlemmar till ett medlemsmöte Lördagen den 25 november 2017, kl:15.30-17.30

Vi beslutar om vilka kandidater vår förening vill nominera till riksdagen, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige samt gruppledare i Kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och hälso- sjukvårdsnämnden.

Mötet gästas av riksdagsledamot Mattias Jonsson.

Valkommittén kommer lägga fram ett förslag på listor till de uppdrag som anges i denna anmodan i mars 2018 och årskongressen den 8 april 2018 kommer fastställa dessa.

Här nominerar du och hittar information om uppdragen: https://socialdemokraternagoteborg.se/vart-parti/nomineringsanmodan/
Nomineringar går igenom följande procedur:
– Du som medlem som vill veta om alla dessa hundratals nämnder kan klicka här och läsa om nämnderna.
– Alla medlemmar kan läsa eller fråga vad innebär att förtroendeuppdrag för partiet i kommunen eller regionens nämnder.

Lördag 25 november 2017
kl: 15.30-17.30
Välkomna Föreningen bjuder på kurdisk mat.

Vänligen svara senast 20 november om du kommer!
Med Vänliga Hälsningar Styrelsen

facebook Twitter Email