Klimathackathon – Hacka bort klimatkrisen!

Klimathackathon – Hacka bort klimatkrisen!

07 september KL: 17:00 - 20:00

Välkommen till ett kimathackathon arrangerat av Socialdemokraterna i Göteborg!
Eventet går av stapeln den 7 sept kl17-20. Under kvällen är det inbjudna föreläsare samt workshops utifrån frågeställningar för att hitta lösningar på de problem som klimatkrisen skapar lokalt samt internationellt.

Med anledning av corona sker eventet över Zoom. Se till att anmäla dig på länken nedan för att kunna vara med på hacket!

Under kvällen kommer vi i mindre grupper workshoppa om klimatpolitik för Göteborg och internationellt. De politiska förslagen som arbetas fram för Göteborg tas hand om av politikutvecklingsutskottet miljö och klimat medan de internationella inspelen kommer ligga till grund för de förslag som Socialdemokraterna Göteborg skickar som inspel till framtagandet av ett internationellt program som ska beslutas om på Socialdemokraternas kongress 2021.

Rikard Ledin, sammankallande i politikutvecklingsutskottet, och Johan Büser, sammankallande i internationella utskottet anordnar mötet och kommer prata om vad inspelen ska användas till. Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030, är inbjuden för att prata om hur arbetet går för att Sverige ska införliva Agenda 2030 målen.
Schema för hackathonet kommer publiceras här i eventet och mejlas ut några dagar innan till de som anmält sig. Du behöver inte vara med under hela kvällen utan kan komma och gå utefter vad som passar eller intresserar dig.

Länk med lösenord för att ansluta till Zoom-mötet kommer skickas ut till den mejl du angav strax för mötet börjar.
Anmäl dig via länken nedan:
https://response.questback.com/socialdemokraterna/be04p3h6wb

facebook Twitter Email