Jämställdhet- och mångfaldsutskottet med rapporten ”Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden”

Jämställdhet- och mångfaldsutskottet med rapporten ”Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden”

08 juni KL: 18:30 - 20:00

Omkring en femtedel av Sveriges invånare kan ses som icke-vita. Samtidigt visar forskning, som rapporten ”Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden” (Rapport 2018:21) att en betydande strukturell diskriminering kopplat till hudfärg förekommer både vertikalt och horisontellt på Sveriges arbetsmarknad. Parallellt med underrepresentationen är samtalet om hudfärg fortfarande känsligt och kontroversiellt i Sverige.

Den 8 juni kl 18.30 kommer Milyon Tekle-Haile, ordförande för partidistriktets Jämställdhet- och mångfaldsutskott att presentera sin rapport om hudfärgbaserad diskriminering och afro. Kom och lyssna på henne.

Mötet hålls via ZOOM.

facebook Twitter Email