Introduktionsutbildning i dörrknackning via telefon

23 september KL: 15:00 - 16:00

Alla medlemmar är välkomna. Vi tränar på det nya kampanjverktyget för att bli ännu bättre på att samatala med göteborgarna om det som är viktigt – att sätta välfärden först.

Anmälan till [email protected]

facebook Twitter Email