Introduktionsutbildning 5. Dörrknackning via telefon

14 september KL: 16:00 - 17:00
Zoom

– Öppet för alla: introduktionsringningarna med kampanjverktyget

Vi använda telefonen som verktyg med en utbildning för dig som deltar för första gången.

Vi samtalar med bergsjönbor om att sätta välfärden först, före dyra privatiseringar och vinstjakt.

Anmälan sker till [email protected]

facebook Twitter Email