Internationell inspirationsdag med S-distrikten i Västsverige

25 september KL: 10:00 - 16:00

Välkommen på internationell inspirationsdag med S-distrikten i väst!

Vi som parti kan och ska göra skillnad i världen. På partikongressen i november kommer ombuden att debattera och besluta om ett nytt internationellt program för Socialdemokraterna. Den kommande hösten är således en viktig tid att diskutera internationella frågor och solidaritet. Nu arrangerar  partidistrikten i väst en internationell inspirationsdag lördagen 25/9!

När: Lördag 25 september kl.10-15.30
Var: Det digitala mötesverktyget Zoom.

Är du ovan vid Zoom? Läs mer här.

Preliminärt program
10:00 Välkomna och inledning.
Johan Büser, riksdagsledamot och internationell ledare Göteborgs partidistrikt

10:15 Jämställdhetsprojekt i Somalia,
Carina Antonsson, internationell ledare S-kvinnor Fyrbodal och Kiomars Heydar, internationell ledare Fyrbodal

10:45 Partiets internationella program, inkl. gruppdiskussion
Johan Hassel, internationell sekreterare S.

12.00-12.45 Lunchpaus

12:45 Situationen för kvinnor i Afghanistan
Kajsa Johansson, ordförande i Svenska Afghanistankommittén.

13:15 Aktuell lägesbild Afghanistan
Kenneth G Forslund, ordförande Utrikesutskottet

13:30 Varför borde Sverige signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud!?
Anna Sundström, Generalsekreterare Olof Palme International Center

14:15 OSSE ordförandeskapet

15.00-15.30 Avslutande ord

Varmt välkomna till en inspirationsdag med partidistrikten i Västsverige!

Vill du delta eller har du frågor? Kontakta partidistriktets internationella ledare Johan Büser på [email protected]

facebook Twitter Email