INBJUDAN TILL MEDLEMSMÖTE I BACKA S-FÖRENING

INBJUDAN TILL MEDLEMSMÖTE I BACKA S-FÖRENING

14 november KL: 18:00 - 20:00
BACKA FOLKETS HUS (Visa karta)

Politikutvecklingsgruppen kommer för sociala frågor på besök till oss i Backa. Utskottet ansvarar bl.a. för att utveckla partiets politik vad gäller arbete, trygghet och socialförsäkringar mm.

Man vill därför träffa oss i partiföreningarna för att diskutera hur vi ser på dessa frågor.

Som vanligt bjuder vi på fika,

facebook Twitter Email