Hur vässar vi vår klimatpolitik? Med Blerta Hoti och klimatutskottet

Hur vässar vi vår klimatpolitik? Med Blerta Hoti och klimatutskottet

25 november KL: 18:00 - 20:00

Den 25 november kl18 bjuder klimatutskottet för politikutveckling in alla intresserade för att diskutera hur vår klimatpolitik i staden kan bli vassare.

Blerta Hoti, ansvarigt kommunalråd för (S) kommer utifrån vår föreslagna S-fullmäktigebudget diskutera vad som kan kan bli vassare, vad mer som behöver fokuseras på vad gäller exempelvis klimatpotten eller fossilfrittgruppen.

Välkomna önskar Rikard Ledin, sammankallande för klimatutskottet!
Anmälan krävs då Zoom-länk och lösenord skickas ut via mejl strax före mötet börjar.

Anmäl ditt deltagande till [email protected]

facebook Twitter Email