Hur stärker vi äldreomsorgen i spåren av Coronan

Hur stärker vi äldreomsorgen i spåren av Coronan

05 maj KL: 18:00 - 19:30

Välkomna att diskutera hur äldreomsorgen i Göteborg bör utvecklas med ansvarigt (S) kommunalråd, Marina Johansson, och politikutvecklingsutskottet för hälso- och sjukvårdsfrågor. Vi tar utgångspunkt i Coronakommisionens delbetänkande och IWO rapporten gällande den kritik som framfördes mot den svenska äldreomsorgen.

Utskottet har fått i uppdrag att ta fram nya förslag som partiet ska driva för att äldreomsorgen ska bli bättre i Göteborg. Pandemin belyste snabbt de sprickor som under lång tid har funnits i välfärden och i synnerhet inom äldreomsorgen. Nu är det dags att stärka upp äldreomsorgen och vi vill diskutera fram nya förslag tillsammans med medlemmar, politiskt förtroendevalda och medborgare. Alla intresserade är varmt välkomna den 5 maj kl18-19.

Mötet sker över Zoom. Mejla [email protected] för att få länk och lösenord.

facebook Twitter Email