Hur ska förskolan hinna med?

Hur ska förskolan hinna med?

30 mars KL: 18:00 - 19:00

Marcus från tankesmedjan Balans gästar utbildningsutskottet för politikutveckling för att diskutera de ökade förväntningarna på förskolan trots knappa resurser.

Alla intresserade av skolpolitik är välkomna på Zoom-mötet den 30 mars kl18!

Man måste anmäla sig genom att mejla [email protected] för att få länk och lösenord om man inte är med på utskottets mejllista. Välkommen!

facebook Twitter Email