Hur ökar vi närvaron i skolan? Utbildningsutskottet med Matilda Jansson

Hur ökar vi närvaron i skolan? Utbildningsutskottet med Matilda Jansson

12 april KL: 18:00 - 19:00

Vad behöver vi göra för att öka närvaron i skolan? Detta ska vi diskutera med verksamhetsutvecklaren Matilda Jansson som arbetar för Göteborgs Stad med frågan.

Alla intresserade är välkomna! Det digitala mötet arrangeras av utbildningsutskottet för politikutveckling. Vill du delta men är inte med på mejllistan? Kontakta [email protected]

facebook Twitter Email