Hur högerextremism blev mainstream med sociala utskottet för politikutveckling

Hur högerextremism blev mainstream med sociala utskottet för politikutveckling

27 januari

Välkommen att diskutera konspirationsteoriernas återkomst till den politiska mittfåran och hur högerextremism blev mainstream med politikutvecklingsutskottet för sociala frågor.

Inbjuden gäst är Christer Mattsson, föreståndare och forskare vid Segerstedtinstitutet, Göteborgsuniversitet.

Den här kvällen fokuserar vi diskussionen på hur högerextremismen har utvecklats från 90-talet tills idag. Särskild vikt läggs vid hur högerextrema idéer blivit vardagligt tankegods och hur blicken vänds mot begränsade hotbilder istället för det strukturella hotet mot demokratin. Vi jämför situationen i USA med dagsläget i Sverige.

Anmälan kräv då Zoom-länk och lösenord skickas ut till den mejladress du anmäler dig med. Anmäl dig till [email protected]

facebook Twitter Email