Hur ser situationen ut i Uzbekistan för HBTQI + personer?

Hur ser situationen ut i Uzbekistan för HBTQI + personer?

23 november KL: 18:00 - 20:00

Välkommen på medlemsmöte med HBT-S Göteborg den 23 november kl. 18.00-20.00, digitalt på Zoom. Länk kommer ut dagen innan mötet.

Vi kommer att behandla följande två punkter under mötet:

Hur ser situationen ut i Uzbekistan för HBTQI + personer? Johan Büser har bjudit in en gäst som kommer prata om hur det är att leva som HBTQI + person i Uzbekistan. Vår gäst kommer prata ca 45 minuter med tid för frågor på engelska och därav bestämde vi att vara på länk.

Nomineringsanmodan
Vi kommer att nominera som förening under denna punkt.

Vilka kriterier som ska gälla kommer vi först att inleda med under denna punkt. Sedan kommer vi nominera till listorna till Kommunfullmäktige, Regionfullmäktige, Riksdag samt kommunstyrelsens gruppledare. Nämnder och bolag kommer först under senare delen av 2022. Kan du inte närvara kan du nominera till inför mötet på mail: [email protected]

Varmt välkommen! Hälsningar Styrelsen HBT-S Göteborg

facebook Twitter Email