Göta studentkår anordnar panelsamtal

22 november KL: 16:15 - 17:30
foajén, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg

Göta studentkårs samhällsvetarsektion anordnar ett panelsamtal som riktar sig till studenterna på Göteborgs universitet. Frågor gällande bostadsbrist, CSN, bostadsbidrag, breddad rekrytering och utbildningskvalité kommer diskuteras med politiska företrädare. Det kommer spänna både över kommunal och nationell nivå.

facebook Twitter Email