Funktionsutbildning träff 4

Funktionsutbildning träff 4

04 december - 05 december

Funktionsutbildning träff 4 gemensamt för föreningarnas och områdeskretsarnas ordförande, sekreterare, kassör, studieansvarig och medlemsansvariga. Läs mer här.

 

 

 

 

facebook Twitter Email