Funktionsutbildning för studieorganisatörer

Funktionsutbildning för studieorganisatörer

21 oktober KL: 18:00 - 20:30

 

Funktionsutbildning träff 3 för förenings – och områdeskretsarnas studieorganisatörer. Läs mer här.

 

 

 

 

facebook Twitter Email