Framtidsrådslag med Socialdemokraterna i Härlanda och Örgryte

Framtidsrådslag med Socialdemokraterna i Härlanda och Örgryte

18 mars KL: 18:00 - 19:30

Var med och påverka Socialdemokraternas framtida politik!

Välkommen till framtidsrådslag om vård och omsorg!

Förra veckan genomförde vi ett givande framtidsrådslag om trafik och kollektivtrafik, där samtalen ledde fram till flera intressanta förslag.

Nu gör vi det igen, men med fokus på vård och omsorg. Välkommen till ett gemensamt framtidsrådslag med Socialdemokraterna i Härlanda och Örgryte på Zoom

torsdagen den 18 mars kl 18.00-ca 19.30.

Syftet är att vi ska komma fram med förslag till ett starkare Göteborg, Västsverige och Sverige efter Coronapandemin som har fokus på sjukvård samt omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Hälso-och sjukvården och den kommunala omsorgen har gjort enastående insatser under pandemin, men det har också visat sig att det finns brister.

Genom diskussioner i mindre grupper Zoom ska vi försöka enas om de viktigaste saker vi vill förändra och konkreta förslag till lösningar. Dessa förslag skickar vi sedan in till partiorganisationerna centralt, regionalt och lokalt. Du kan också som enskild medlem själv skicka in just dina förslag. Närmare information om detta får du på själva mötet.

 

Mötet inleds med att Cecilia Dalman-Eek, vice ordförande i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse och ledamot i regionfullmäktige, kort berättar om läget för hälso- och sjukvården och dess stöd till andra aktörer under pandemin.

Zoomlänken är såsom förra gången:
https://socialdemokraterna.zoom.us/j/89138388825
Passcode: framtid

Hälsningar
Boris, Roland och Kerstin

Frågor eller handledning om Zoom? Kontakta Kerstin Brunnström 0727-101777

facebook Twitter Email