Framtidens kulturpolitik

19 februari KL: 18:30 - 20:00
Litteraturens hus, Lagerhuset. Heurlins Plats 1 41301 Göteborg 

Välkommen på ett öppet dialogmöte med temat ”framtidens kulturpolitik”.  

Den 19:e februari kommer Bo Bernhardsson (journalist och tidigare riksdagsledamot) och Gunilla Carlsson (vice ordf kulturutskottet och ordförande för ABF Göteborg) till Göteborg. Både Bo och Gunilla är en del av den arbetsgrupp som har fått i uppdrag av partistyrelsen att arbeta fram ett kulturpolitiskt program inför valet 2018. De kommer nu till Göteborg för att samla in tankar och synpunkter till det blivande programmet, därför vill de vill träffa dig. Nu har du chans att påverka programmet genom att komma på mötet och få vara med i diskussionen om vad som bör vara framtidens kulturpolitik.

Programmet ska vara övergripande och handla om inriktning och visioner i kulturpolitiken, snarare än en lista på aktuella politiska förslag. Detta på grund av att syftet är att programmet ska kunna leva under några år samt i hela Sverige.

Socialdemokratin vill skapa ett kunskapssamhälle, byggt på både bildning och utbildning.

Kulturen omgärdas av sociala trösklar som det är av största vikt att samhället bidrar till att sänka. Därför vill vi socialdemokrater att alla barn och unga ska ges möjligheter att uppleva och utöva kultur i olika former. Vi vill verka för fler fysiska mötesplatser, framför allt i våra förorter. Fri entré-reformen byggs ut på sikt till att omfatta även regionala institutioner. Vår kultursyn och kulturpolitik ska manifesteras i ett program inför valet 2018.

Ta din chans att påverka det kulturpolitiska programmet.

Anmälan görs till: [email protected]

Välkommen

facebook Twitter Email