Framtidens kollektivtrafik med samhällsplaneringsutskottet

Framtidens kollektivtrafik med samhällsplaneringsutskottet

23 november KL: 18:00 - 19:30

Den 23 november kl18 bjuder samhällsplaneringsutskottet för politikutveckling in alla intresserade att diskutera framtidens kollektivtrafik med Blerta Hoti och Per Tenggren.

Kollektivtrafiken byggs ut men trots det har det allt oftare fullt ombord på många spårvagnslinjer och bussar innan coronapandemin slog till. Om det ”nya normala” efter pandemin leder till att kollektivtrafikresandet fortsätter i liknande takt som innan, behöver vi redan nu diskutera framtidens kollektivtrafik. När Göteborg växter i allt större takt krävs fler investeringar i en kapacitetsstark kollektivtrafik som löser göteborgarnas mobilitets- och resebehov. Vad är planerna för staden på kort, medellång och lång sikt och vad vill S?

Anmälan krävs då Zoom-länk och lösenord skickas ut till den mejladress du anmäler dig med.

Anmälan görs till [email protected]

facebook Twitter Email