Föreningskonferens

Föreningskonferens

16 november - 17 november KL: 10:00 - 2:43
Folkets hus (Visa karta)

Välkommen att anmäla dig om du är ledamot eller ersättare i styrelse för s-förening i Göteborg eller stadsdelskrets, SSU-distriktet, sidoorganisation, det facklig-politiska utskottet eller distriktsstyrelsen. Välkommen att anmäla dig är också stadsdelskretsordförande, partidistriktets kampanjorganisatörer och heltidspolitiker.

—————————————————————————————————————

Varmt välkommen till föreningskonferens 2019
”Socialdemokratin i Sverige är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhällets utveckling förutsätter nära kontakt med medlemmar och väljare. Partiet ska därför vara en aktiv, modern folkrörelse med förankring i människornas vardag.”

Partidistriktet i Göteborg bjuder nu in till en stor föreningskonferens helgen 16-17 november där vi tillsammans med bl a partisekreterare Lena Rådström Baastad och partiets facklig-politiska sekreterare Markus Pettersson diskuterar vägen framåt för att kunna bli fler medlemmar, prata med fler göteborgare och genomföra fler aktiviteter. Basen är våra grundorganisationer. Det är i S-föreningarna medlemmarna finns. Vi hoppas under helgen kunna inspirera varandra och utveckla metoder för att göra föreningarna och vår verksamhet ännu mer effektiv och attraktiv för såväl medlemmar som göteborgare.

Tid och plats
Lördag 16 november kl.10-16 och söndag 17 november kl 10-14.30 i Kongressalen, Folkets Hus, Olof Palmes plats. På lördagseftermiddagen finns möjlighet att hänga på dörrknackning i Masthugget och eftersnack på The Bishops Arms på Järntorget.

Anmälan och frågor
Kontakta partidistriktet på tel 031-339 63 00 eller [email protected] . Ansvarig ombudsman är Claes Wennberg.

Det tas inte ut någon deltagaravgift men anmälan är bindande.

—————————————————————————————————————

Mer om konferensen
Konferensens fem teman
– Nya arbetssätt för medlemsvärvning och organisering
– Gemensam verksamhetsplanering – mer metodstöd till lokal verksamhet
– Digitalisera vårt parti – öka tillgängligheten och minska administrativt arbete
– Utveckla samtalskampanjen – stärk politiska samtalet med medborgarna
– Uppgradera den facklig-politiska samverkan

Adress: Folkets Hus, Olof Palmes plats. Kongressalen med grupprum Ellös och Saltö

Program (reviderat 191114)


Lördag 16 november

09.30              Kaffe

10.00             Inledning –Mattias Jonsson, distriktsordförande
Lokal Kongressen

10.20             Det organisatoriska reformprogrammet – Claes Wennberg, ombudsman

10.40             Så vinner vi valen 2022 – Mattias Jonsson

11.10             Permanent samtalskampanj – Jill Melinder, partistyrelsen

12.00             Lunch   Adress: O ‘Learys, Norra Allégatan.

13.15             Workshops:

– Hur värva och behålla medlemmar? Presentation av delar av medlemsundersökningen. Partidistriktets grupp för medlemsvärvning – Johan Büser, riksdagsledamot
Lokal Ellös

– Gemensamt årshjul för hela partiet. Vad är det och hur hjälper det min förening? – Jesper Hallén, ombudsman
Lokal Saltö

14.15             Fika

14.45              Workshops:

– Vem gör vad i medlemsmottagandet i Göteborg? Vad gör partidistriktet, vad gör föreningarna? Hur får vi fler är 57% av nya medlemmar att betala sin medlemsavgift? – Carina Ring
Lokal Ellös

– Lokal organisering av samtalskampanjen ”Växa-veckor”. 3,5 % regeln: hur en minoritet kan förändra värden. – Donna Delia, partistyrelsen.
Lokal Saltö

15.30             Sanningen bakom budgetstriden i Göteborg – Jonas Attenius, kommunalråd
Lokal Kongressen

16.00              Slut för dagen

16.15             För den som vill mer… Dörrknackning i Masthugget och sedan eftersnack på The Bishops Arms på Järntorget
Samling vid statyn på Olof Palmes Plats.

 

Söndag 17 november

09.30              Kaffe

10.00             Ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Lena Rådström Baastad, partisekreterare
Lokal Kongressen

10.30             ”Engagera mera!” Inspirationsföreläsning – Johan Nyhus, debattör

11.10             Facklig-politiskt paneldiskussion – moderator Carin Malmberg, LO Västsverige
Markus Pettersson, partistyrelsens facklig-politiske sekreterare,
Christine Marttile, ordförande LO Västsverige
Kristofer Bergman, facklig-politisk ledare partidistriktet.

11.45             Goda exempel på föreningsaktiviteter

12.00              Lunch Adress: O ‘Learys, Norra Allégatan

13.15             Workshops:

– Vilken lokal organisation ska partidistriktet ha? Organisationsutredningen gör en översyn av partiets lokala organisation med föreningar och stadsdelskretsar. Hur tar man bäst tillvarata på idéer från medlemmarna? – Tanja Josic och Håkan Hallengren
Lokal Kongressen

– Digitalisering av partiet – öka tillgängligheten och minska administrationen. Vilka digitala verktyg har vi för att engagera och aktivera medlemmar?  – Lisa Siljeblad, it-konsult och Anton Åvall, ombudsman
Lokal Saltö

– Hur gör vi föreningsaktiviteterna politiskt skarpa? Medlemmarna behöver komma närmare de politiska besluten för att öka inflytandet och höja medlemskapets värde. Hur? – Jesper Hallén, ombudsman och Blerta Hoti- kommunalråd
Lokal Ellös

14.15              Vad tar vi med oss?
Lokal Kongressen

14.30             Avslutning

facebook Twitter Email