Föreningskonferens dag 2

Föreningskonferens dag 2

17 november KL: 10:00 - 15:00
Folkets hus (Visa karta)

Välkommen att anmäla dig om du är ledamot eller ersättare i styrelse för s-förening i Göteborg, SSU-distriktet, sidoorganisation, det facklig-politiska utskottet eller distriktsstyrelsen. Välkommen att anmäla dig är också stadsdelskretsordförande, partidistriktets kampanjorganisatörer och heltidspolitiker.

—————————————————————————————————————

Varmt välkommen till föreningskonferens 2019
”Socialdemokratin i Sverige är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhällets utveckling förutsätter nära kontakt med medlemmar och väljare. Partiet ska därför vara en aktiv, modern folkrörelse med förankring i människornas vardag.”

Partidistriktet i Göteborg bjuder nu in till en stor föreningskonferens helgen 16-17 november där vi tillsammans med bl a partisekreterare Lena Rådström Baastad och partiets facklig-politiska sekreterare Markus Pettersson diskuterar vägen framåt för att kunna bli fler medlemmar, prata med fler göteborgare och genomföra fler aktiviteter. Basen är våra grundorganisationer. Det är i S-föreningarna medlemmarna finns. Vi hoppas under helgen kunna inspirera varandra och utveckla metoder för att göra föreningarna och vår verksamhet ännu mer effektiv och attraktiv för såväl medlemmar som göteborgare.

Tid och plats
Lördag 16 november kl.10-16 och söndag 17 november kl 10-14.30 i Kongressalen, Folkets Hus, Olof Palmes plats. På lördagseftermiddagen finns möjlighet att hänga på dörrknackning i Masthugget och eftersnack på The Bishops Arms på Järntorget.

Anmälan
Du anmäler dig här. Sista anmälningsdag är 3 november. Möjlighet till barnrum för barn från fyra år finns för föranmälda.

Det tas inte ut någon deltagaravgift men anmälan är bindande.

Frågor
Kontakta partidistriktet på tel 031-339 63 00 eller [email protected] . Ansvarig ombudsman är Claes Wennberg.

—————————————————————————————————————

Mer om konferensen
Konferensens fem teman
– Nya arbetssätt för medlemsvärvning och organisering (1)
– Gemensam verksamhetsplanering – mer metodstöd till lokal verksamhet (2)
– Digitalisera vårt parti – öka tillgängligheten och minska administrativt arbete (3)
– Utveckla samtalskampanjen – stärk politiska samtalet med medborgarna (4)
– Uppgradera den facklig-politiska samverkan (5)

Program
Lördag 16 november
10.00 Inledning – distriktsordförande Mattias Jonsson
10.10 Det organisatoriska reformprogrammet – Mattias Jonsson
10.30 Så här vinner vi valen 2022 – Jonas Attenius och Claes Wennberg
11.10 Permanent samtalskampanj – Jill Melinder, partistyrelsen (4)
12.00 Lunch på O ‘Learys, Norra Allégatan.
13.15 Workshops:
– Hur värva och behålla medlemmar? Partidistriktets medlemsvärvarutredning (1).
– Gemensamt årshjul för hela partiet – Jesper Hallén (2)
15.00 Workshops:
– Vem gör vad i medlemsmottagandet i Göteborg? – Carina Ring (1)
– Lokal organisering av samtalskampanjen – Donna Delia, partistyrelsen. (4)
16.00 Slut för dagen

(16.15 För den som vill mer… Dörrknackning i Masthugget och sedan eftersnack på The Bishops Arms på Järntorget)

Söndag 17 november
10.00 Ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Partisekreterare Lena Rådström Baastad
10.30 ”Vem stal engagemanget?” – Johan Nyhus (1)
11.10 Facklig-politiskt paneldiskussion med bl a Markus Pettersson, partiets facklig-politiske sekreterare, – moderator Carin Malmberg (5)
11.45 Lyckade föreningsaktiviteter
12.00 Lunch på O ‘Learys, Norra Allégatan.
13.15 Workshops:
– Vilken lokal organisation ska partidistriktet ha? Organisationsutredningen
– Digitalisering av partiet – öka tillgängligheten och minska administrationen – Anton Åvall (3)
– Hur gör vi föreningsaktiviteterna politiskt skarpa? – Jesper Hallén (2)
14.15 Vad tar vi med oss?
14.30 Avslutning

facebook Twitter Email