Partidistriktets styrelsekonferens

Partidistriktets styrelsekonferens

21 augusti KL: 9:00 - 12:00
Mötesverktyget Zoom (Visa karta)

”Socialdemokratin i Sverige är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhällets utveckling förutsätter nära kontakt med medlemmar och väljare. Partiet ska därför vara en aktiv, modern folkrörelse med förankring i människornas vardag.” /Ur partiets stadgar

Partidistriktet i Göteborg bjuder nu in till sin årliga Styrelsekonferens (fd Föreningskonferensen), lördag 21 augusti 2021 kl 09-12.

Partiorganisationens uppgift är att bedriva opinionsbildning för partiet, utforma den lokala socialdemokratiska politiken i dialog med väljarna, medlemsutveckling, medlemskontakter och utveckling av medlemskapets värde. Vi kommer att diskutera hur vi gör detta och vad vi kan lära av varandra.

För dig som är anmäld till partidistriktets funktionsutbildning för styrelseledamöter är första träffen i direkt anslutning till konferensen, kl.12-13. Mer information kommer. Dagen efter, söndag 22 augusti, hålls partidistriktets kyrkovalsupptakt. Tillsammans gör de två dagarna dig rustad inför höstens förenings- och kampanjarbete.

Tid och plats
Lördag 21 augusti 09.00-12.00 via det digitala mötesverktyget Zoom.

Inbjudna
Ledamöter och ersättare i styrelserna för S-föreningarna, områdeskretsarna och sidoorganisationerna samt distriktsstyrelsen, det facklig-politiska utskottet, partidistriktets organisatoriska valledning och heltidspolitiker.

Anmälan
Anmäl dig här. Sista anmälningsdag är 16 augusti.

Har du frågor? Kontakta organisationsombudsman Claes Wennberg på [email protected] eller 070-814 66 73.

Konferensen blir även upptakten för partidistriktets funktionsutbildning för förenings- och områdeskretsledamöter. Läs mer här.

 

facebook Twitter Email