Facklig-politisk dag med utåtriktad verksamhet

12 september KL: 6:00 - 7:00

Den 12 september arrangeras en facklig-politisk dag med utåtriktad verksamhet i from av flygbladsutdelning, utspritt över hela Göteborg. Nedan hittar du de arbetsplatser och knutpunkter där utåtriktade aktiviteter kommer att ske.

Knutpunkter:                          Tid:                     Ansvariga:

Frölunda Torg                              kl. 06:00             Elektrikerna, Målarna, SEKO, Fastighet, Byggnads (6F)

Hjalmar Brantingsplatsen         kl. 06:00             LO Göteborg

Järntorget                                     kl. 07:00             Partidistriktet

 

Arbetsplatser:                  Ansvariga:

SU                                           Kommunal Väst

SKF, 2 portar                        SKF Sdf

Volvo                                      Volvo Sdf

facebook Twitter Email