Extra distriktskongress s-kvinnor Göteborg

Extra distriktskongress s-kvinnor Göteborg

16 maj KL: 18:00 - 20:00
AFIG, Järntorget 7 (Visa karta)

Kallelse till S-kvinnors extra distriktskongress 2017

Alla kvinnodistrikts medlemmar hälsas välkomna till extra distriktskongressen.

Följande ärenden kommer att behandlas och fattas beslut om På kongressen

– Behandling av styrelsens ekonomiska berättelse för 2017

– Behandling av revisorernas berättelse

– Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Datum: onsdag den 16 maj

Tid: 18.00-20.00

Plats: Afg Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

(Besöksdress: Järntorget 7)

Registrering från 17.45

Varmt välkomna!

Distriktsstyrelsen

facebook Twitter Email