DÖRRKNACKNING Kortedala

DÖRRKNACKNING Kortedala

29 augusti KL: 17:50 - 20:00

Dörrknackning Kortedala, samlingsplats Befälsgatan – Beväringsgatan – Alivallsgatan, Befälsgatans hållplats

Kontaktperson Anders Wikström

facebook Twitter Email