Distriktsårskongress 2021

Distriktsårskongress 2021

10 april KL: 9:00 - 16:00

2021 års distriktsårskongress hålls lördag 10 april kl.09.00-ca 16.00. Kongressen hålls digitalt via videomötesverktyget Zoom. Länk till mötet skickas ut två dagar innan.

Av praktiska skäl kommer enbart ombud, funktionärer och sådana som har särskilda skäl (exempelvis revisorer och distriktsstyrelseledamöter) att få delta i Zoom-mötet. Övriga partidistriktsmedlemmar kommer att kunna följa kongressen via en livesändning i partidistriktets interna Facebook-grupp ”Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt”. Är du inte medlem där? Bli det så snart som möjligt (krävs att medlemsavgiften är betald) så riskerar du inte att missa kongressen! Den som vill nyttja sin yttranderätt kommer att kunna ringa 031-339 63 00 och bli tillfälligt insläppt i Zoom-mötet.

Läs mer om kongressen på https://socialdemokraternagoteborg.se/distriktsarskongress-2021/

facebook Twitter Email