Diskussionsklubb Backa sdf

Diskussionsklubb Backa sdf

18 oktober KL: 18:00 - 20:00
Backa Folkets Hus (Visa karta)

Har vi idag en sjukvård utifrån varje persons behov?

Våra gäster är Håkan Linnarsson och Hans Aronsson, ordf. resp. sekreterare i Sjukvårdsgruppen.

BB-avdelningar stängs, sjukvårdspersonal är hårt belastade i sitt arbete, långa väntetider för att få vård. Lägger vi pengar på rätt saker inom vården?

Är landstingen rätt huvudman för sjukvården? Jämlik vård.

Är det billigare att anlita stafettläkare än att ha tillräckligt med personal i fasta anställningar?

Får psykiatrin resurser som är jämförbara med den somatiska vården?

I forskningen är det bekräftat att medkänsla är en viktig del av behandlingen.

Får vårdpersonalen utbildning och tid för att tillämpa denna betydelsefulla vård?

 

facebook Twitter Email